W poniedziałek, po wieczornej Mszy św. ks. Paweł Kamiński wygłosił pierwszą z serii katechezę o Adoracji. Była ona jednocześnie nagrywana dla osób, które nie mogły być w tym czasie w kościele. Ksiądz Paweł mówił, że w czasie spotkania z Bogiem nie powinniśmy zachowywać się sztucznie, na pokaz, jak wobec Osoby, której się boimy. Bóg nas doskonale zna i chce nawiązać z nami osobistą relację opartą na miłości, a nie na strachu. Pełna Adoracja, uwielbienie dla Boga będzie w niebie, a na razie, tu na ziemi, możemy zaznać przedsmaku tego, co nas czeka. Wchodzić w relację z Bogiem możemy też nie tylko w kościele przed Najświętszym Sakramentem, ale nawet podczas spaceru. Bóg powinien dla nas Kimś najważniejszym. Jakie emocje nam towarzyszą w kontakcie z Nim? Uwielbienie, miłość czy raczej lęk albo znudzenie? Pamiętajmy też, aby Boga naprawdę adorować, a nie tylko prosić czy się umartwiać.  Po katechezie była krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu i na koniec ks. Paweł zaprosił na kolejne spotkania, prowadzone także przez inne osoby. Można też było kupić podręcznik formacyjny: "Adoracja. Spotkanie z żywym Bogiem" za 15 zł.

link do katechezy: https://youtu.be/OKgaJJCBFJQ