Kancelaria parafialna

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach

ul. Ks. Małynicza 1
19-100 Mońki

+48 734 850 653 Parafia / Ksiądz dyżurny

monki@archibial.pl

Godziny pracy kancelarii:
Poniedziałek - piątek
po Mszy św. porannej i 16.00 -17.30

godziny pracy : 16-17.30

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu:

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany w czasie  niedzielnej  Mszy św., najcześciej o godz 12.00 

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC(do wglądu),
 • zaświadczenia z parafii chrzestnych, określające zdolność podjęcia funkcji ojca chrzestnego bądź matki chrzestnej,
 • dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  Sakrament Eucharystii - I Komunia Święta

  Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu dziecka
  • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.
  Sakrament Bierzmowania

  • przyjmuje się, że sakrament zostanie udzielony w parafii chrztu kandydata do bierzmowania
  • w innych sytuacjach należy zwrócić się do kancelarii parafii chrztu kandydata do bierzmowania z prośbą o uzyskanie świadectwa chrztu.
  • następnie należy dostarczyć pozyskany dokument do księdza odpowiedzialnego w docelowej parafii
  • forma praktyk duchowych niezbędnych do godnego przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zależy od duszpasterza parafii chrztu kandydata bądź parafii, do której kandydat terytorialnie należy

  Sakrament Pokuty

  • 15 minut przed każdą poranną Mszą Świętą w dni powszednie
  • podczas każdej Mszy Świętej w niedzielę i w dni powszednie podczas wieczornej Mszy Świętej 

  Sakrament Małżeństwa

  Należy przedstawić następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające odpowiedni stan cywilny( wolny bądź wdowa-wdowiec), które jest ważne 3 miesiące
  • metrykę chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i braku przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentu małżeństwa
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (w parafii M.B.Częstochowskiej spotkania odbywają się w każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 10,00 w sali przy kaplicy św. Kazimierza)
  • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
  • zaświadczenie potwierdzające wygłoszenie zapowiedzi poza parafią ślubu
  • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • świadectwo ukończenia tzw. „dnia skupienia” (istnieje możliwość tzw. weekendowych katechez przedmałżeńskich w Hermanówce, które obejmują ww. „dzień skupienia”, szczegóły na stronie www.rekolekcje.bialystok.pl – zapisy drogą internetową)

  Po zgromadzeniu dokumentów, najpóźniej tydzień przed wyznaczoną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, aby ustalić dzień sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego.

  Sakrament chorych

  Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca.

  W nagłych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny z księdzem dyżurnym pod nr tel.734 850 653.

  Pogrzeb katolicki

  Wymagane dokumenty:

  • akt zgonu (do wglądu)
  • karta zgonu (zostaje w przypadku pochówku na cmentarzu parafialnym)