Duchowieństwo

Ks. Wojciech Wojtach

Ks. Wojciech Wojtach proboszcz

Dziekan Dekanatu Mońki
Archidiecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Białostockiej
Asystent kościelny ruchu Gloriosa Trinita

Data urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Data nominaty: 2017-09-03

Ks. Paweł Kamiński

Ks. Paweł Kamiński wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1987

Data święceń: 2012-06-16

Data nominaty: 2021-08-25

Ks. Karol Dzierżek

Ks. Karol Dzierżek wikariusz

mgr

Data urodzenia: 1995

Data święceń: 2022-05-28

Data nominaty: 2022-08-25