Duchowieństwo

Ks. Wojciech Wojtach

Ks. Wojciech Wojtach proboszcz

mgr teol.
Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej

Data urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Data nominaty: 2017-09-03

Ks. Paweł Kamiński

Ks. Paweł Kamiński wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1987

Data święceń: 2012-06-16

Data nominaty: 2021-08-25

Ks. Karol Dzierżek

Ks. Karol Dzierżek wikariusz

mgr lic. teol.

Data urodzenia: 1995

Data święceń: 2022-05-28

Data nominaty: 2022-08-25

Ks. Tadeusz Horosz

Ks. Tadeusz Horosz emeryt

Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej

Data urodzenia: 1938

Data święceń: 1969-06-18

Data nominaty: 1995-01-01