Dziś III Niedziela Adwentu, tradycyjnie nazwana Gaudete – niedzielą radości z przyjścia na świat Jezusa i daru odkupienia. Używamy szat koloru różowego. Nazwa niedziela gaudete pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", czyli "Radujcie się w Panu".  Teksty liturgii tej niedzieli mówią o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa, który przyniósł odkupienie. Zaproszenie do radości jest umotywowane tym, co czytamy w liście do Filipian: "Pan jest blisko". Prorok Izajasz nazywa Chrystusa Emmanuelem, czyli "Bogiem z nami", tak więc w samym centrum Ewangelii Bożego Narodzenia jest radość. Modlimy się także za ofiary stanu wojennego, a po zakończeniu Mszy świętej błogosławimy matki oczekujące potomstwa.