We czwartek, 9 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie koordynatorów odpowiedzialnych za prace synodalne Archidiecezji Białostockiej na szczeblu parafialnym. Licznie zgromadzeni kapłani oraz osoby świeckie przywitał ks. Andrzej Proniewski – Koordynator Synodu w Archidiecezji Białostockiej. Następnie odbyła się modlitwa w intencji prac synodalnych. Spotkanie rozpoczęła Honorata Kozłowska - członkini zespołu koordynacyjnego, potem głos zabrał ks. Kamil Dąbrowski. W dalszej kolejności wystąpił ks. Wojciech Wojtach i zaprezentował efekt prac synodalnych w naszej parafii. Szczegóły na prezentacji multimedialnej pokazała Anna Bielińska - koordynator prac synodalnych w parafii. Duże zainteresowanie wzbudziła parafialna ankieta synodalna, która dostępna jest u nas w wersji papierowej i zdalnej. Przedstawia te same obszary ankietowe, ale w  sposób bardziej przejrzysty i zrozumiały niż oficjalna ankieta.  Na koniec przemawiał ks. Andrzej Proniewski  i kilka osób świeckich.