Nazwa roraty pochodzi od łacińskich słów pieśni na wejście rozpoczynającej adwentową Mszę św. w tym okresie. Zwrot "Rorate coeli desuper" tłumaczymy w języku polskim jako "Spuśćcie rosę niebiosa". Roraty to msze święte wotywne sprawowane ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odbywają się jedynie w czasie adwentu. W Polsce są bardzo ważnym zwyczajem związanym z okresem przed świętami Bożego Narodzenia. W naszej parafii roraty były w poniedziałki i czwartki o godz. 18.00 oraz w środy i soboty o godz. 6.30. W pierwszym nabożeństwie roratnym bieżącego roku liturgicznego wierni uczestniczyli w poniedziałek 29 listopada (po pierwszej niedzieli adwentu 28 listopada). Po raz ostatni okazja do tego, aby pójść na roraty do naszego kościoła będzie w czwartek 23 grudnia.