W czwartek, 6 stycznia, obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tego dnia została poświęcona kreda i kadzidło. Msze święte  odprawiono o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Wspominaliśmy w naszych modlitwach  Kościół misyjny. Taca tego dnia była przeznaczona na Misje. Nie zapomnijmy o oznaczeniu drzwi symbolami Trzech KrólI K+M+B. Jest to nasze wyznanie wiary i pokazanie osobom mieszkającym wokół nas, że jesteśmy rodziną katolicką. Kadzidło możemy wykorzystać do okadzenia domostwa. Wyrażamy w ten sposób nasze pragnienia, aby dom był zawsze miejscem modlitwy, a rodzina cieszyła się Bożym błogosławieństwem. Po Mszy świętej o godz. 12.00 odbył się koncert choru „Ad Matrem Suam”, który wspólnie z dziećmi ze scholi Gloria przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego uczniów monieckiej Szkoły Muzycznej zaprezentował kolędy  w autorskich aranżacjach dyrygentki- Urszuli Brzostowskiej.

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do najstarszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat.