W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.Życie konsekrowane polega na doskonalszym oddaniu się Chrystusowi. Dokonuje się to najczęściej poprzez złożenie ślubów zobowiązujących do zachowania tzw. rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Poszczególne zgromadzenia zakonne realizują swą misję angażując się bądź w działalność ewangelizacyjną, duszpasterstwo, posługę na rzecz ubogich i potrzebujących, poświęcając się modlitwie. Dzisiaj swoje święto obchodzą nasze Siostry Terezjanki. Podczas Mszy świętej o godzinie 18:00 celebrowanej przez księdza proboszcza, nasze siostry uroczyście odnowiły przyrzeczenia zakonne. Dziękujemy naszym siostrom za modlitwę w naszych intencjach i angażowanie się w życie parafii. Życzymy wielu Łask Bożych, mocy Ducha Świętego, oraz pięknego przeżywania swojego powołania, którego wypełnieniem będzie świętość. Szczęść Boże.