W czwartek, po wieczornej Mszy św., a dokładniej o godz. 19.00, rozpoczęło się drugie spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego na plebanii po kierunkiem ks. Proboszcza Wojciecha Wojtacha. Obecnych było 13 osób. Na początku wszyscy się pomodlili, następnie zostały przedstawione przez koordynatora parafialnego dotychczasowe działania, głównie związane z ankietami, ankietą archidiecezjalną i synodalnymi spotkaniami w atelier Wspólnoty Gloriosa Trinita. Następnie skupiono się na  ankietowych odpowiedziach do poszczególnych obszarów. Każdy z nich był omawiany, dodawano też pomysły zgromadzonych. W ten sposób przeanalizowano 5 obszarów ankietowych. Ustalono też termin kolejnego spotkania na czwartek - 24 lutego, kiedy to zostanie dokończone omawianie kolejnych 5 obszarów oraz będzie wybrany zespół pracujący nad odpowiedziami do archidiecezjalnej ankiety całej parafii. Na koniec wszyscy zebrani  wysłuchali modlitwy synodalnej przeczytanej przez ks. Proboszcza.