W Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, o godz. 15.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami miasta: ks. Małynicza, Kościelną, Ełcką, Słowackiego, Wyzwolenia, Alei Niepodległości i Wojska Polskiego. Trasa wiodła od kościoła MB Częstochowskiej i św. Kazimierza do kościoła św. Brata Alberta. Pierwszych 7 stacji odczytali lektorzy ze starszej parafii, kolejnych 7 z parafii św. Alberta Chmielowskiego. Krzyż nieśli na zmianę mężczyźni, matki, małżonkowie, młodzież, osoby samotne, opiekujące się chorymi, księża i siostry zakonne i inne grupy tego potrzebujące. Zwyczaj odprawiania Drogi Krzyżowej powstał w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościele katolickim jest to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.