Wigilia Paschalna to najważniejsze nabożeństwo w roku. Wtedy rozpoczynają się obchody Wielkanocy, czyli już proklamujemy tą Wigilią Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest bardzo bogata symbolika Wigilii Paschalnej. Składa się ona z czterech części: Liturgii Światła, Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna. W części światła symbolem jest Pascha, czyli wielka świeca, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Rozpoczyna się ona na zewnątrz od poświęcenia ognia. Od tego nowo poświęconego ognia zapalamy świecę paschalną i uroczyście wnosimy ją w procesji do kościoła, proklamując światło Chrystusa, bo określa On siebie: „ja jestem światłością świata”. Następnie uroczyście odśpiewuje się tzw. exsultet, czyli pieśń na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, na cześć jego zbawienia. To wszystko dzieje się przy tym zapalonym Paschale, który stoi przy ołtarzu przez 50 dni okresu Wielkanocnego. Mocno rozwinięta jest Liturgia Słowa. Wspominana jest cała historia zbawienia, która zapowiadała mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Po zakończonej Mszy świętej najświętszy sakrament zanosi się do grobu i adoruje przez całą noc.