Nabożeństwa pasyjne- Droga Krzyżowa. W każdy wtorek, piątek oraz niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15 prowadzona jest Droga Krzyżowa. W niedzielę rozważania prowadzą poszczególne grupy z naszej parafii. Jak do tej pory były prowadzone przez Gloriosę Trinita, Nazaret, oraz lektorów.W piątek o godz 17.15 Drogę Krzyżową prowadzi młodzież oazowa, zaproszeni do rozważań byli także ministranci seniorzy. We wtorek o godz.17.15 zaproszeni są dzieci, które wraz z siostrą Małgorzatą prowadzą rozważania i śpiewy.

zdjęci na stronie facebookowej