1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Niedzielę rocznicy poświęcenia kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za piękną świątynię, budowniczych i ofiarodawców. Oby nasz dom modlitwy służył jeszcze wielu pokoleniom naszych parafian. Obyśmy odnajdowali tutaj żywego Boga, karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią.

2. Dziękuję za piękne świadectwo wiary, które złożyliśmy w dzień Bożego Ciała. Szczególne podziękowania składam wszystkim czynnie zaangażowanym: kapłanom, siostrom zakonnym, służbie liturgicznej, chórom, organistom, twórcom i wykonawcom ołtarzy na trasie procesji, niosącym krzyż, lampiony, baldachim, chorągwie, sztandary, ołtarzyki, poduszeczki i różaniec, dzwoniącym i sypiącym kwiatki, dzieciom pierwszokomunijnym, ich rodzicom, Białej Procesji, zarówno młodzieży, jak i starszym uczestnikom procesji eucharystycznej, wszystkim czuwającym nad oprawą liturgiczną i muzyczną oraz Policji zabezpieczającej trasę procesji. Serdeczne Bóg zapłać.

3. Dzieciom jak i dorosłym przypominam o oktawie Bożego Ciała. Codziennie, do 23 czerwca gromadzimy się wieczorem o godz. 18.00 na modlitwie dziękczynnej za żywą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Śpiewamy Nieszpory eucharystyczne i uczestniczymy w procesji wokół kościoła.

4. We wtorek, 21 czerwca, wspominamy św. Alojzego Gonzagę, zakonnika.

5. W czwartek, 23 czerwca, kończymy Oktawę Bożego Ciała. W czasie Mszy świętej o godz. 18.00 pobłogosławimy dzieci i poświęcimy wianki.

6. W piątek, 24 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. W piątek, o godz. 8.00, zapraszam na Mszę świętą na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Dziękujemy Panu Bogu za dzieci i młodzież oraz za ich nauczycieli i wychowawców, za kolejny rok pracy wychowawczej i dydaktycznej, która przyczynia się do ich rozwoju osobowego i pozwala zdobywać im wiedzę, potrzebną w przyszłym życiu.

8. W sobotę, 25 czerwca, przeżywamy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

9. W następną niedzielę gościmy w naszej parafii animatorów Ruchu Światło – Życie z diakonii misyjnej. W lipcu wyruszą w trzech grupach do Kenii, Tanzanii i Zimbabwe, aby w czasie wakacji prowadzić rekolekcje oazowe dla tamtejszej młodzieży oraz aby pomagać w parafiach misyjnych i posługiwać w jednym z domów dziecka. Po Mszy świętej będą prosić nas o pomoc materialną, którą chcą przeznaczyć na organizację rekolekcji i utrzymanie młodych misjonarzy.

10. Dziękujemy za dzisiejsze Słowo Boże i świadectwo życia misyjnego ks. Jarosława Wiśniewskiego, misjonarza z Papui Nowej Gwinei. Zachęcam do nabywania książek ks. Jarka. Możemy dowiedzieć się z nich bardzo dużo ciekawych rzeczy o pracy misyjnej.

11. Informuję, że ks. Jacek Ingielewicz, wikariusz naszej parafii, z dniem 25 sierpnia 2022 roku rozpoczyna pracę duszpasterską w parafii Świętej Trójcy w Jasionówce. Dziękujemy mu serdecznie za sześć lat posługi w naszej parafii. Uroczyste pożegnanie ks. Jacka odbędzie się 31 lipca o godz. 10.30. Pod koniec sierpnia posługę duszpasterską w naszej parafii rozpocznie ks. Karol Dzierżek, neoprezbiter.

12. W sobotę, 25 czerwca, na pielgrzymi szlak do Matki Bożej Różanostockiej wyruszają pątnicy z Moniek i okolicznych parafii. Msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 7.00. Zapisy i informacje u ks. Pawła Kamińskiego, w zakrystii po Mszach świętych lub w tygodniu w kancelarii parafialnej. Trasa prowadzi przez Suchowolę. Koszt 20 zł.

13. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Na stolikach, przy wyjściu z kościoła, odnajdziemy czerwcowy numer naszego Archidiecezjalnego pisma Drogi Miłosierdzia.

14. Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć: Kamil Rogowski, kawaler, zamieszkały w Hornostajach, z parafii tutejszej i Klaudia Komosa, panna, zamieszkała w Jaświłach, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapowiedź druga. Grzegorz Ogiński, kawaler, zamieszkały w Mońkach, z parafii tutejszej i Ada Skalimowska, panna, zamieszkała w Białymstoku, z parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Zapowiedź druga. Jakub Haponik, kawaler, zamieszkały w Janowie, z parafii św. Jerzego i Iwona Łabanowska, panna, zamieszkała w Mońkach, z parafii tutejszej. Zapowiedź pierwsza. Bartosz Piotr Molek, kawaler, zamieszkały w Warszawie, z parafii O. Pio i Klaudia Baworska, panna, zamieszkała w Mońkach, z parafii tutejszej. Zapowiedź pierwsza.

15. Niech moc Jezusa Chrystusa, obecnego w Eucharystii, wypełnia nas pokojem i miłością. Życzę Wam, moi drodzy, spokojnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.