Od niedzieli 5 czerwca dzieci przeżywały swój Biały Tydzień. Biały Tydzień, to celebracja Pierwszej Komunii św., która przeciąga się na cały tydzień. Biały Tydzień pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Poniedziałek to kolejny dzień Białego Tygodnia, w tym dniu dzieci otrzymały pamiątkowy obrazek, który będzie im przypominał o tym wielkim dniu – spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym. Na odwrocie obrazka zostało umieszczone Przyrzeczenie Komunijne dzieci, które złożyły 29 maja w czasie odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych podczas Mszy św. Po Mszy św. dzieci miały możliwość zrobienia zdjęć pamiątkowych ze swoją rodziną. Wtorek Białego Tygodnia był pod patronatem Misyjnym. W czasie kazania ks. Jacek mówił dzieciom o Misjach, o potrzebach dzieci w krajach Misyjnych. Dzieci w darach przyniosły do ołtarza swoją dobrowolną ofiarę pieniężna na Misje w ramach akcji „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”. Środa, to dzień który w wielu parafiach poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy, jest to też okazja, aby oddać dzieci w opiekę Matki Bożej, aby Ona uczyła je miłości do swojego Syna Jezusa. Po Komunii świętej dziewczynka w imieniu wszystkich dzieci odczytała Akt Oddania się Matce Bożej. Na koniec wszystkie dzieci odmówiły modlitwę „Zdrowaś Maryjo”.

AKT ODDANIA SIĘ

MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Nieustającej Pomocy, która jesteś Matką nie tylko Jezusa naszego Pana i Zbawiciela, ale także jesteś Matką każdego człowieka. W szczególny sposób jesteś Matką każdego dziecka.

My dzieci z Moniek, które w tym roku po raz pierwszy przyjęłyśmy Jezusa – Twojego Syna do swego serca przychodzimy do Ciebie i pragniemy oddać się pod Twoją całkowitą opiekę. Jako naszą najlepszą Matkę prosimy Cię opiekuj się nami, strzeż nas od szatana i jego zasadzek i pomóż nam żyć zawsze w przyjaźni z Jezusem.

Tobie Maryjo oddajemy nasz dziecięcy wiek, oddajemy nasze serca i duszę, wszystkie modlitwy, naszą naukę, radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Naucz nas kochać Boga i drugiego człowieka, szczególnie naucz nas kochać naszych rodziców. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Najlepsza Matko byśmy sami, nasze rodziny, parafia i Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

A M E N.

Wspólne odmówienie Zdrowaś Maryjo.

W sobotę 11 czerwca, dzieci wraz z rodzicami odbyły pielgrzymkę do Świętej Wody, gdzie została odprawiona Msza św. przez ks. Jacka w intencji dzieci i ich rodzin. Po Mszy św. przeszliśmy do źródełka przy Grocie Matki Bożej i na Górę Krzyża.

Wielką atrakcją dla dzieci w sobotni dzień było ognisko i wspólne zabawy w „Kaplicy Radości „. Dzieci były bardzo zadowolone z wyprawy zwłaszcza, że w tym dniu dopisała piękna pogoda.

W Uroczystość Bożego Ciała dzieci uczestniczyły we Mszy św, a następnie wzięły udział w Procesji Eucharystycznej sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem oraz niosąc poduszki procesyjne.

Dzieci, dysponujące czasem i możliwością uczestniczą w strojach komunijnych w Oktawie Bożego Ciała i włączają się także w procesję Eucharystyczną.