25 marca przeżywaliśmy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Jesteśmy wezwani do odpowiedzialności za KAŻDE życie, a robimy to m.in. modląc się za najbardziej bezbronnych - za dzieci poczęte, których życie jest zagrożone poprzez odrzucenie przez ich rodziców…
W czasie  Mszy Świętej o godz. 18:00 podjęte zostały uroczyste przyrzeczenia pamięci modlitewnej przez 9 miesięcy za nieznane nam dziecko, które walczy o życie.