W sobotę 24.09.2022 odbył się w Kopisku dzień skupienia, w którym uczestniczyli ministranci naszej parafii wraz z rodzinami. Po słowach powitania hymnem "O Stworzycielu Duchu przyjdź" rozpoczęliśmy część modlitewną naszego spotkania. Odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której Kapłani posługiwali w konfesjonałach. Po Adoracji miała miejsca Msza Święta z asystą. Celebracji przewodniczył modlący się wraz z nami ks. kan. Romuald Kułak, proboszcz parafii św. Trójcy w Jasionówce. Homilię wygłosił ks. Karol Dzierżek, opiekun ministrantów naszej parafii. Przybliżył w niej postać św. Jana Berchmansa, który podobnie jak św. Stanisław Kostka, jest jednym z patronów młodzieży i ministrantów. Ci dwaj młodzi święci są wzorem życia poświęconego Kościołowi oraz Matce Najświętszej. Po Komunii Świętej wszyscy oddali cześć relikwiom św. Stanisława Kostki, których historię przybliżył zebranym w świątyni proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Mirosław Szepiotko. Druga część spotkania miała miejsce przy ognisku. Był czas na posiłek, na wzajemne poznawanie się i radość spotkania przy sprzyjającej pogodzie i w pięknym otoczeniu.