W weekend od 25 do 27 listopada odbył się kolejny kurs ewangelizacyjny w naszej parafii. Tym razem Emaus, rozpalający relację z Jezusem obecnym w Słowie i Eucharystii. Bogu niech będą dzięki! Wspólnymi siłami przebyliśmy drogę Jerozolima Emaus … w Mońkach! Dziękujemy Bogu za ten czas łaski i możliwość spotkania się z Jezusem obecnym w Słowie Bożym.