1.

02.01.23

poniedziałek

Godz. 9.00 Zblutowo (wieś i  kolonie)

Godz. 9.00 Dzieżki (wieś i  kolonie)

Godz. 15.00 Aleja Niepodległości 2A

Godz. 15.00 Aleja Niepodległości 6 

2.

03.01.23

wtorek

Godz. 9.00 Sobieski (wieś i  kolonie)

Godz. 9.00 Koleśniki i  Łupichy

Godz. 15.00 Aleja Niepodległości 4 (I -III kl.)

Godz. 15.00 Aleja Niepodległości 4 (IV-VI kl.)

3.

04.01.23

środa

Godz. 9.00 Świerzbienie (wieś i kolonie)

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 7

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 9

4.

05.01.23

czwartek

Godz. 9.00 Moniuszeczki (wieś i kolonie)

Godz. 9.00 Konopczyn i  Rusaki

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 11

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 11A

06.01.23

piątek

Uroczystość Objawienia Pańskiego

5.

07.01.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Białostocka 83B

Godz. 14.00 ul. Mickiewicza (od końca),

Batalionów Chłopskich,

Malinowa

Godz. 14.00 ul. Mickiewicza (nieparzyste)

Godz. 14.00 ul. Mickiewicza (parzyste),

Strażacka

08.01.23

niedziela

Niedziela Chrztu Pańskiego

6.

09.01.23

poniedziałek

Godz. 9.00 Magnusze (wieś i kolonie)

Godz. 9.00 Kuczyn (wieś i  kolonie)

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 12A (I – II kl.)

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 12A (III kl.)

I domy prywatne

7.

10.01.23

wtorek

Godz. 9.00 Dziękonie (wieś od nr 15)

Godz. 9.00 Dziękonie (wieś nr  1-14

i kolonie)

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 14

Godz. 15.00 ul. Tysiąclecia 16

8.

11.01.23

środa

Godz. 9.00 Kołodzież (wieś)

Godz. 9.00 Hornostaje (osada)

Godz. 15.00 Hornostaje (nowa osada)

9.

12.01.23

czwartek

Godz. 9.00 Kołodzież (lewa strona

kolonie za Mońkami)

Godz. 9.00 Kołodzież (prawa strona

I kolonie od  Trzciannego)

Godz. 15.00 ul. Wojska Polskiego

(dawna wieś Mońki)

Godz. 15.00 Oliszki (wieś i  kolonie)

10.

13.01.23

piątek

Godz. 9.00 Hornostaje (wieś i kolonie)

Godz. 15.00 ul. Białostocka (od końca)

Godz. 15.00 ul. Dworcowa, Białostocka

(od początku)

11.

14.01.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Ks. Budnika, Emilii Plater,

Reymonta, Herberta

Godz. 9.00 ul. Leśna, Zuchów

Godz. 9.00 ul. Wyzwolenia

(domy prywatne)

15.01.23

niedziela

II Niedziela zwykła w ciągu roku

12.

16.01.23

poniedziałek

Godz. 9.00 Znoski (wieś i  kolonie)

Godz. 15.00 ul. Wąska, Szpitalna

Godz. 15.00 ul. Orzeszkowej, Spółdzielcza

13.

17.01.23

wtorek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2  (od I kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2  (od III kl.)

14.

18.01.23

środa

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2A  (od I kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2A  (od III kl.)

15.

19.01.23

czwartek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2B  (I - II kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 2B  (III – IV kl.)

16.

20.01.23

piątek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 6  (I – II kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 6  (III – IV kl.)

17.

21.01.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Słowackiego (od końca),

Zdrojowa, Pogodna

Godz. 9.00 ul. Słowackiego (parzyste)

Godz. 9.00 ul. Słowackiego (nieparzyste)

22.01.23

niedziela

III Niedziela zwykła w ciągu roku

18.

23.01.23

poniedziałek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 8

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 8A

19.

24.01.23

wtorek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 10  (I – II kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 10  (III – IV kl.)

20.

25.01.23

środa

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 11

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 11B

21.

26.01.23

czwartek

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 11A (I – II kl.)

Godz. 15.00 ul. Wyzwolenia 11A (III – IV kl.)

22.

27.01.23

piątek

Godz. 15.00 ul. Słowackiego 3  i 5

Godz. 15.00 ul. Słowackiego 25

Ul. Wyzwolenia 18

23.

28.01.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Astronomiczna

Godz. 9.00 ul. Lotnicza

Godz. 9.00 ul. Planetarna, Kosmiczna

29.01.23

niedziela

IV Niedziela zwykła w ciągu roku

24.

30.01.23

poniedziałek

Godz. 15.00 ul. Broniewskiego, Raginisa

Godz. 15.00 ul. Sikorskiego, Głowackiego

25.

31.01.23

wtorek

Godz. 15.00 ul. Kopernika (od początku)

Godz. 15.00 ul. Kopernika (od końca)

26.

01.02.23

środa

Godz. 15.00 ul. Ełcka (od początku), Krótka

Godz. 15.00 ul. Ełcka (od końca), Kilińskiego

Brzozowa, Dębowa

27.

02.02.23

czwartek

Godz. 15.00 ul. Reja

28.

03.02.23

piątek

Godz. 15.00 ul. Kochanowskiego

29.

04.02.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Sienkiewicza

Godz. 9.00 ul. Kolejowa (od początku)

Godz. 9.00 ul. Kolejowa (od końca)

05.02.23

niedziela

V Niedziela zwykła w ciągu roku

30.

06.02.23

poniedziałek

Godz. 15.00 ul. Szkolna (nieparzyste),

Kwiatowa, Ogrodowa

Godz. 15.00 ul. Szkolna (parzyste)

31.

07.02.23

wtorek

Godz. 15.00 ul. Kościelna 30  i 32

Godz. 15.00 ul. Łąkowa, Magazynowa

32.

08.02.23

środa

Godz. 15.00 ul. Małynicza

Godz. 15.00 ul. Wyszyńskiego

33.

09.02.23

czwartek

Godz. 15.00 ul. Św. Kazimierza, M.Kolbego

Godz. 15.00 ul. Wiejska, Witosa, Rataja

34.

10.02.23

piątek

Godz. 15.00 ul. Kościelna (nieparzyste)

Nowokościelna

Godz. 15.00 ul.Kościelna (parzyste)

35.

11.02.23

sobota

Godz. 9.00 ul. Modrzewskiego

Godz. 9.00 ul. Kołłątaja, Staszica, Miłosza

Ks. Twardowskiego, Prusa

Godz. 9.00 ul. Dolna, Konarskiego

Modrzewskiego, Kołłątaja,

Wyspiańskiego