Okres Bożego Narodzenia to czas wspólnej modlitwy, składania sobie życzeń, śpiewania kolęd i bycia ze sobą. Jedno z takich spotkań opłatkowych miało miejsce po sumie 1 stycznia 2023r. na zakończenie Oktawy Bożego Narodzenia. KŻR modlą się co miesiąc w intencjach zaproponowanych przez ks. Proboszcza, a są to najczęściej modlitwy za parafię, rodziny, o pokój, a tym razem także za ś.p. zmarłego papieża Benedykta XVI.