1. Dzisiaj przypada Święto Chrztu Pańskiego. Zakończyliśmy Okres Bożego Narodzenia. Wykorzystajmy dzisiejszy dzień, aby podziękować za łaskę chrztu świętego, mądrą i odpowiedzialną decyzję rodziców oraz opiekę duchową rodziców chrzestnych. Przez ten sakrament staliśmy się dziećmi Bożymi i rozpoczęła się nasza przyjaźń z Jezusem. Pamiętajmy, że to nas zobowiązuje do pielęgnowania wiary i jej praktykowania.

2. W następną niedzielę, 15 stycznia, po Mszy świętej o godz. 10.30, zapraszam na spotkanie rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej. Jednocześnie informuję, że dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w dniu 27 maja o godz. 9.30 a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w dniu 27 maja o godz. 11.30.

3. Za tydzień, w niedzielę, o godz. 14.00 zapraszamy do kościoła na Mszę Świętą wraz ze wspólnotą Wiara i Światło, a o godz. 19.00 na swoje comiesięczne spotkanie zaprasza męska grupa różańcowa Nazaret.

4. W dniu 15 stycznia, o godz. 17.15 i o godz. 19.00, w monieckiej Mediatece odbędzie się spektakl pt. „Tajemnica Spowiedzi” grany przez Białostocką Szkołę Nowej Ewangelizacji. Wstęp wolny. Po wejściówki można zgłosić się do zakrystii i do Mediateki. Zachęcamy do obejrzenia tego spektaklu.

5. Od następnej niedzieli, przy wyjściu z kościoła, będziemy mogli nabywać świece gromniczne. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczymy na inwentaryzację cmentarza.

6. Na stoliku za ławkami, w nawie głównej kościoła można odnaleźć styczniowy numer miesięcznika naszej Archidiecezji, Drogi Miłosierdzia. Zachęcamy do lektury.

7. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Misje. Zebraliśmy 4398 zł. Taca w następną niedzielę będzie przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

8. Dzisiaj w godzinach 9.00 – 13.30 w Monieckim Ośrodku Kultury jest organizowane honorowe oddawanie krwi. Zapraszamy wszystkich chętnych.

9. W piątek wyruszył IV Moniecki Orszak Trzech Króli. Dziękuję wiernym obu parafii za liczny udział. Dziękuję Zespołowi Duszpasterskiemu i wszystkim zaangażowanym w tworzenie Orszaku. Dziękuję za wykonywanie, naprawianie i dostosowywanie strojów do poszczególnych osób, w sposób szczególny pani Basi Zabielskiej, za wszystkie nowe stroje dla dzieci i dorosłych, gwiazdę, wielbłądy, anielskie skrzydła i wiele innych rzeczy wykonanych w tym roku. Także Helenie Bajkowskiej za uszycie strojów do Dworu Heroda i wypożyczenie kilku innych. W sposób szczególny dziękuję panu dyrektorowi Dariuszowi Gwiazda i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za współpracę, próby w budynku Ośrodka oraz duży wkład w część techniczno – organizacyjną, zwłaszcza za nagłośnienie, dyrekcji i nauczycielom naszych szkół za pomoc w mobilizacji dzieci i młodzieży, rodzicom dzieci za wyrozumiałość i towarzyszenie pomocą naszym najmłodszym uczestnikom Orszaku, pani Agnieszce Sierba i jej wychowankom z klasy IIIC z SP1 za piękny występ taneczny, panu Dawidowi Olkowskiemu za choreografię i panu Wiesławowi Bujno za wielbłądy, Izie Jakubowskiej - Konopka, Wiolecie Jabłońskiej i Markowi Polińskiemu za piękną Bramę Anielską, Katarzynie Rutkowskiej za makijaże, naszym organistom, chórowi z parafii św. Brata Alberta, scholom: oazowej i dziecięcej z parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza, siostrom zakonnym i alumnom za pomoc, dyrekcji i pracownikom ZSOiZ w Mońkach za współpracę, nagłośnienie i grochówkę, dyrekcji i pracownikom SP2 za nagłośnienie, panu Adamowi Zalewskiemu i ministrantom seniorom za ustawienie na placu przykościelnym pięknej szopki dla Świętej Rodziny wraz z zagrodą dla zwierząt, policji za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, wszystkim biorącym czynny udział w Orszaku i odtwarzającym poszczególne role: Maryi, Józefowi, gwiazdowemu, aniołom i diabłom, pasterzom, królom, dworom królewskim, żołnierzom, niosącym smoka i poszczególne emblematy, narratorom i śpiewającym, osobom z Dworu Heroda, Karczmy, Walki Dobra ze Złem i Bramy Anielskiej, grupie organizacyjnej, nad którą czuwały Sylwia Czerech, Ela Falkowska i Ania Bielińska, grupie technicznej i tym wszystkim, których w tym miejscu wymienić się już nie da. Dziękuję naszym sponsorom: panu Błażejowi Buńkowskiemu i Starostwu Powiatowemu w Mońkach, panu Zbigniewowi Karwowskiemu i Urzędowi Miejskiemu w Mońkach, państwu Krzysztofowi i Elżbiecie Biedrzyckim, państwu Karolowi i Edycie Biedrzyckim, Tomaszowi Siemionkowicz, Pawłowi Andraka, Marcie Rafałko, Łucji Omielan, Bogusławowi Trykoszko, Piotrowi Zawiślak, Jolancie i Kazimierzowi Czerep, Sławomirowi i Annie Szypcio, Joannie Bielińskiej, Janowi i Agnieszce Omielan, Leszkowi Konaszewskiemu, Antoniemu Szeszko, Grzegorzowi Pełszyńskiemu, Bogusławowi Jabłońskiemu, piekarni Revmod oraz Bankowi Spółdzielczemu w Mońkach.

10. Sakrament małżeństwa mają zamiar zawrzeć Marcin Buńkowski, kawaler, zamieszkały w Kołodzieży z parafii tutejszej i Patrycja Karwowska, panna, zamieszkała w Rybakach, z parafii Matki Bożej Anielskiej w Downarach. Zapowiedź pierwsza. Kamil Woronowicz, kawaler, zamieszkały w Mońkach, z parafii tutejszej i Katarzyna Olszyńska, panna, zamieszkała w Mońkach, z parafii tutejszej. Zapowiedz pierwsza.

11. W tym tygodniu kolędujemy:

- w poniedziałek od godz. 9.00 mieszkańców miejscowości Magnusze i Kuczyn -

(na kolędę wyruszy dwóch księży),

- w poniedziałek od godz. 15.00 mieszkańców bloku z ul. Tysiąclecia 12A oraz z domów prywatnych przy ul. Tysiąclecia -

(na kolędę wyruszy dwóch księży),

- we wtorek od godz. 9.00 mieszkańców miejscowości Dziękonie (wieś i kolonie) - (na kolędę wyruszy dwóch księży),

- we wtorek od godz. 15.00 mieszkańców bloków z ul. Tysiąclecia 14 i 16 -

(na kolędę wyruszy dwóch księży),

- w środę od godz. 9.00 mieszkańców miejscowości Kołodzież (wieś) i Hornostaje (osada) -  (kolędować będzie dwóch księży),

- w środę od godz. 15.00 mieszkańców miejscowości Hornostaje (nowa osada) - 

(kolędować będzie jeden ksiądz),

- w czwartek od godz. 9.00 mieszkańców miejscowości Kołodzież (wszystkie kolonie)  - (na kolędę wyruszy dwóch księży),

- w czwartek od godz. 15.00 mieszkańców miejscowości Oliszki oraz z ul. Wojska Polskiego (dawna wieś Mońki) -  (kolęduje dwóch księży),

- w piątek od godz. 9.00 mieszkańców miejscowości Hornostaje (wieś i kolonie) - 

(kolęduje jeden ksiądz),

-w piątek od godz. 15.00 mieszkańców z ul. Białostockiej i Dworcowej - 

(kolęduje dwóch księży, jeden od ul. Dworcowej, drugi od końca ul. Białostockiej),

- w sobotę od godz. 9.00 mieszkańców ulic Budnika, Emilii Plater, Reymonta, Herberta  - (jeden ksiądz), Leśnej, Zuchów  - (drugi ksiądz) i Wyzwolenia (domy prywatne) - (trzeci ksiądz).

12. Życzę Wam, moi drodzy, obfitości Bożych łask w codziennym życiu. Niech dobry Bóg umacnia Was miłością i obdarza swoim pokojem.