26 stycznia 2023r., w czwartek, ks. Karok Dzierżek wygłosił w Mediatece wykład: „Cooperatores Veritatis – idea współpracy w encyklikach Benedykta XVI”. Ks. Karol w przystępny sposób przedstawił nam sylwetkę Josepha Ratzingera, czyli niedawno zmarłego papieża emeryta Benedykta XVI. Wskazał na hasło towarzyszące mu przez cały pontyfikat: „Współpracownicy prawdy”. Dla Josepha Ratzingera prawda i miłość to były najważniejsze wartości, gdyż Bóg jest samą Prawdą i Miłością. Często nawiązywał do tego w swoich wypowiedziach, książkach i encyklikach, jak np. „Miłość w prawdzie” („Caritas in veritate”). Papież Benedykt XVI zwracał uwagę na misję Kościoła – przypominanie o podstawowych wartościach we współczesnym świecie. Pisał i mówił o tym, że prawda się obroni, że nie da się jej wyprodukować, można tylko przyjąć oraz że nie warto iść na kompromis w obliczu obiektywnej prawdy. Spotkanie w końcowej części składało się z pytań ze strony zgromadzonej publiczności i konkretnych odpowiedzi ks. Karola.