W Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę o godz. 9.00 młodzież wraz z ks. Gawłem gromadzi się na tzw. Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było przede wszystkim szukaniem Boga. Czuwanie z Chrystusem, szukanie Go – wzmocniony poprzez fakt, że gromadzimy się przy pustym tabernakulum oraz przy ogołoconym ołtarzu, co jest symbolem opuszczenia Chrystusa przez swoich uczniów. Czuwanie, szukanie Boga, jest zarazem oczekiwaniem Jego zmartwychwstania. „ciemna jutrznia” wiąże się ze starym (sięgającym średniowiecza), wielu miejscach jeszcze praktykowanym zwyczajem zapalania i gaszenia świec.