W Wielki Czwartek o godz. 9.00 kapłani uczestniczyli we Mszy Krzyżma. Ksiądz Arcybiskup w czasie Eucharystii święcił oleje do sprawowania sakramentów. Jest to Święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Nabożeństwo wieczorne zostało odprawione o godz. 18.00. W czasie Mszy świętej odbył się obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom na wzór tego, co uczynił Jezus w Wieczerniku swoim Apostołom. Przed Mszą św. zostały złożone podziękowania kapłanom w dniu ich święta za codzienną posługę duszpasterską, udzielone sakramenty i za ich obecność. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek trwała do godz. 23.00, o godz. 21.30 modliliśmy się ze wspólnotą Nazaret.

W Wielki Czwartek nie organizuje się Mszy św. rannych za wyjątkiem Mszy Krzyżma w katedrach. Podczas tych Mszy św. biskup święci olej chorych, katechumenów oraz olej krzyżma. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji. Księża koncelebrujący z biskupem Eucharystię odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem w kościołach Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Ta uroczysta Msza św. jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W wielu kościołach po homilii ma miejsce obrzęd umycia nóg. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy, gdzie przeniesiony jest Najświętszy Sakrament. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.

źródło:https://diecezja.rzeszow.pl/wy...