W piątek, 23 czerwca, zakończyliśmy rok szkolny. Dziękujemy Panu Bogu za dzieci i młodzież oraz za ich nauczycieli i wychowawców, za kolejny rok pracy wychowawczej i dydaktycznej, która przyczynia się do rozwoju osobowego młodego człowieka i pozwala mu zdobyć wiedzę potrzebną w przyszłym życiu. Msza święta na zakończenie roku została odprawiona o godz. 8.00. Zachęcamy do przeżycia wakacji z Panem Bogiem.