Od niedzieli 28 maja dzieci przeżywały swój Biały Tydzień. Biały Tydzień, to celebracja Pierwszej Komunii św., która przeciąga się na cały tydzień. Biały Tydzień pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Poniedziałek to kolejny dzień Białego Tygodnia, w tym dniu dzieci otrzymały pamiątkowy obrazek, który będzie im przypominał o tym wielkim dniu – spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym. Na odwrocie obrazka zostało umieszczone Przyrzeczenie Komunijne dzieci, które złożyły 14 maja w czasie odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych podczas Mszy św. Po Mszy św. dzieci miały możliwość zrobienia zdjęć pamiątkowych ze swoją rodziną. Wtorek Białego Tygodnia był pod patronatem Misyjnym. Dzieci w darach przyniosły do ołtarza swoją dobrowolną ofiarę pieniężną na Misje w ramach akcji „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”. Dzieci przekazały na misję 2520 zł oraz 20 USD. Środa, to dzień, który w naszej parafiach poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy, jest to też okazja, aby oddać dzieci w opiekę Matki Bożej, aby Ona uczyła je miłości do swojego Syna Jezusa. Po Litanii do Matki Bożej dziewczynka w imieniu wszystkich dzieci odczytała Akt Oddania się Matce Bożej.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Nieustającej Pomocy, która jesteś Matką nie tylko Jezusa naszego Pana i Zbawiciela, ale także jesteś Matką każdego człowieka. W szczególny sposób jesteś Matką każdego dziecka.

My dzieci z Moniek, które w tym roku po raz pierwszy przyjęłyśmy Jezusa – Twojego Syna do swego serca przychodzimy do Ciebie i pragniemy oddać się pod Twoją całkowitą opiekę. Jako naszą najlepszą Matkę prosimy Cię opiekuj się nami, strzeż nas od szatana i jego zasadzek i pomóż nam żyć zawsze w przyjaźni z Jezusem.

Tobie Maryjo oddajemy nasz dziecięcy wiek, oddajemy nasze serca i duszę, wszystkie modlitwy, naszą naukę, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Naucz nas kochać Boga i drugiego człowieka, szczególnie naucz nas kochać naszych rodziców. Pozostawiamy Ci zupełną swobodę posługiwania się nami dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Najlepsza Matko byśmy sami, nasze rodziny, parafia i Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

A M E N.

W piątek dzieci zakończyły swój Biały Tydzień. W tym dniu otrzymały gołąbki ze swoimi imionami. Gołąbki były jedną z części dekoracji komunijnej w kościele. Ks. Proboszcz w czasie kazania komunijnego powiedział dzieciom, że gołąbki lecą do karmnika, aby posilić się okruszkami, aby żyć. Tak samo my potrzebujemy Chleba Eucharystycznego – Ciała Pana Jezusa, abyśmy mieli w sobie Życie Boże. Zachęcał dzieci do częstej Komunii św., aby przychodziły do ołtarza i posilały się chlebem Eucharystycznym, by mieć siłę do pogłębiania w sobie Życia Bożego. W Uroczystość Bożego Ciała dzieci uczestniczyły we Mszy św. o godz. 10.30, a następnie wzięły udział w Procesji Eucharystycznej ulicami naszego miasta z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej do Parafii św. Brata Alberta sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem oraz dzwoniąc dzwoneczkami i niosąc poduszki procesyjne.