Od 15 sierpnia, każdego dnia o godz. 21.00, aż do Odpustu Parafialnego będziemy spotykać się na Apelach Jasnogórskich. Zapraszam do wspólnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Monieckiej. Wieczorne rozważania w czasie Apelu poprowadzi ks. Tomasz Grądzki. Tematem przewodnim rozważań będzie wspaniała modlitwa Godzinek ku czci  Niepokolanego Poczęcia NMP. W czasie pierwszego Apelu ks. Tomasz Grądzki wprowadził nas w pochodzenie Godzinek. Modlitwa Godzin była dla pracujących osób świeckich zbyt skomplikowana i długa i dlatego ułożono skrócony tekst bazujący na modlitwie brewiarzowej. Składają się z 7 części odpowiadających kolejnym godzinom liturgicznym: jutrzni, prymie (godzina czytań), tercji (modlitwa przedpołudniowa), sekście (modlitwa południowa), nonie (modlitwa popołudniowa), nieszporom i komplecie. Początki tego nabożeństwa sięgają średniowiecza. Prawdopodobnie powstały w XIV lub w XV wieku. Ich inicjatorem mógł być Leonard Nogarol, franciszkański teolog z Werony, który ułożył oficjum ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Treść została zatwierdzona przez papieża Sykstusa IV w 1476 roku. Serdecznie zapraszamy i przypominamy o lampionach.