1. Dzisiejsza niedziela inauguruje Tydzień Wychowania w Kościele. Modlimy się w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców. W następną niedzielę będziemy obchodzili Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2. Za dwa tygodnie, od 24 września, rozpoczniemy Renowację Misji Parafialnych w naszej parafii. Msze święte będą celebrowane o godz. 9.00 i 18.00. W programie przewidujemy wiele dodatkowych nabożeństw i spotkań. Szczegółowy program podamy za tydzień. Cały tydzień będzie z nami o. Cherubin Żyłka, franciszkanin, który dwa lata temu prowadził Misje Parafialne w naszej parafii.

3. W środę, 13 września, wspominamy św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.

4. W czwartek, 14 września, obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.

5. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta z udziałem Liturgicznej Służby Ołtarza, a po niej ks. Karol zaprasza na pierwsze spotkanie ministrantów, zarówno ze szkół podstawowych, jak i średnich.

6. W piątek, 15 września, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

7. W piątek o godz. 18.00 ks. Karol zaprasza na pierwszą powakacyjną Mszę świętą wspólnoty Ruchu Światło – Życie i na spotkanie po nabożeństwie.

8. W sobotę, 16 września, wspominamy świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.

9. W następną niedzielę, 17 września o godz. 12.00, zapraszam na Mszę świętą kontynuującą tegoroczne przygotowania uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy świętej spotkanie organizacyjne. Obecnie przygotowanie do sakramentu trwa krócej, a w związku z tym wymagana jest przede wszystkim obecność osób zainteresowanych. Spotkanie wrześniowe to ostatnia szansa na dołączenie do grupy osób przygotowujących się do sakramentu.

10. W następną niedzielę, 17 września o godz. 14.00, zapraszamy na Mszę świętą Wspólnoty Wiara i Światło. Spotkanie Męskiej Grupy Różańcowej Nazaret zostało przełożone na ostatnią niedzielę miesiąca.

11. Dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki do Krypna. Cieszymy się, że tak wiele osób pielgrzymowało do Matki Bożej Krypniańskiej. Dziękuję ks. Pawłowi za organizację oraz służbom muzycznym, medycznym i porządkowym za podjęty trud. Mieszkańcom miejscowości Dziękonie, Magnusze, Boguszewo i Peńskie dziękuję za ugoszczenie pielgrzymów.

12. Przypominam, że zmieniła się godzina celebrowania Mszy świętej dla najmłodszych. Msza święta z homilią dla dzieci będzie odprawiana o godz. 12.00. I tak jak do tej pory będzie ją celebrował ks. Karol. O godz. 10.30 będzie sprawowany sakrament chrztu.

13. Informuję, że rozpoczęliśmy prace remontowe w budynku plebanii. Obecnie nasze prace koncentrują się na naprawie drewnianego stropu belkowego pomiędzy piętrem a poddaszem. Następny krok to adaptowanie kolejnych pomieszczeń na pierwszym piętrze do celów mieszkalnych.

14. Jest dostępny wrześniowy numer naszego Archidiecezjalnego miesięcznika Drogi Miłosierdzia. Znajdziemy go na stolikach przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do lektury.

15. Niech Chrystus pełen mocy będzie obecny w naszym życiu codziennym. Życzę Wam, moi drodzy, błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.