We wtorek, 19 września, po wieczornej Eucharystii, lektorzy spotkali się z ks. Pawłem Kamińskim w salce u sióstr terezjanek. Najpierw ks. Paweł powiedział katechezę wprowadzającą do czytania z dnia - fragmentu Listu św. Pawła do Tymoteusza. Była to kontynuacja kazania z Mszy św. Podzielił się z lektorami sposobem na rozważanie  Słowa Bożego. Poza czytaniem w celach poznawczych jest jeszcze czytanie prorocze (co Bóg do nas mówi), modlitewne (gdy my modlimy się do Boga, np. psalmami), ale też czytanie będące rachunkiem sumienia. I taki właśnie sposób odkrywaliśmy rozważając czytanie z dnia. Zaplanowane zostały też kolejne spotkania, a potem przyszedł czas za słodki poczęstunek. Bóg zapłać Księdzu i lektorom oraz gościnnym siostrom za użyczenie miejsca.