Dzisiejszą niedzielą kończymy Renowacje Misji Świętych w naszej parafii. Nasze podziękowania kierujemy na ręce ojca Cherubina Żyłki, który z mocą głosił nauki rekolekcyjne. Wierzę, że ten wyjątkowy tydzień wzmocni nas w wierze i doda nam ewangelicznego zapału w obronie prawd wiary w codziennym życiu. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas i pracę, aby przygotować nabożeństwa w ciągu tego tygodnia. Dziękuję księżom wikariuszom, spowiednikom z sąsiednich parafii, ks. Pawłowi Sauciowi, s. Marioli, naszej zakrystiance, panu Ryszardowi - organiście, lektorom, scholom, ministrantom, wspólnotom parafialnym, paniom rozprowadzającym pamiątki z Renowacji Misji. Tym, którzy sumiennie uczestniczyli w nabożeństwach dziękuję za obecność. Ostatnim spotkaniem misyjnym będzie Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym po zakończeniu Mszy świętej o godz. 12.00.