Dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom Biegów Papieskich, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, dla których uczestnictwo w bieganiu wiązało się z trudem znoszenia chłodu i deszczu. Pomimo niełatwych warunków pogodowych całkiem sporo osób zebrało się, tak jak co roku, przy naszym kościele, aby uczcić pamięć Wielkiego Rodaka. Dziękuję państwu Agnieszce i Bogdanowi Sierba za organizację i czuwanie nad całością oraz wszystkim, którzy dbali o oprawę tego wydarzenia: nauczycielom, młodzieży szkolnej, s.Monice, Policji, Straży Pożarnej, dzieciom z klasy IB ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach i ich rodzicom za część artystyczną, władzom samorządowym: Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Gminy Mońki oraz sponsorom, bez których nie byłaby możliwa organizacja tego wydarzenia. Serdeczne Bóg zapłać. 

link do tekstu i zdjęć na e - monki

https://www.e-monki.pl/index2….