W poprzednią niedzielę o godzinie 10.30 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa obchodził pochodzący z naszej parafii Salezjanin ks. Jacek Trykoszko. Dostojnemu jubilatowi życzymy wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej w służbie Bogu i ludziom.