Uroczystą Mszą św. o godz. 18:00 oraz procesją Eucharystyczną zakończyliśmy w naszej parafii uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. Nasze obchody poprzedziło 40-godzinne Nabożeństwo, podczas którego Słowo Boże głosił o. Jarosław Zatoka OFM.