W Sobotę na Mszę św. o godz.18.00 zostali zaproszeni małżonkowie z rodzinami. Po homilii została odnowiona przysięga małżeńska. Małżonkom życzenia składały dzieci. Na zakończenie zostało udzielone uroczyste błogosławieństwo.