Dnia 29 sierpnia 2021 roku w monieckiej Mediatece odbyła się się promocja księgi jubileuszowej z okazji 100-lecia Parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza.

Projekt był realizowany w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00719-6935-UM1021037/20 z dnia 07.08.2020 r., pt.: Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
Kwota grantu przyznana Grantobiorcy w umowie to 20 000,00 zł. Pełna nazwa projektu to: Wydanie księgi jubileuszowej pn.: "Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach 1920-2020".

W wyniku realizacji zadania osiągnięty został następujący cel: Promocja Parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza poprzez przygotowanie i wydanie księgi jubileuszowej z okazji 100-lecia jej powstania dot. obszaru LGD-Fundusz Biebrzański, którym objęta jest Parafia położona w gminie Mońki.