W czwartek, 23 września 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie ks. Pawła Kamińskiego z grupą lektorów. Na początku wszyscy się pomodlili, a następnie ks. Paweł oficjalnie przywitał się z lektorami. Będzie ich opiekunem i kontynuatorem ks. Gawła Korzenieckiego, który zainspirował parafian to posługi lektorskiej. W efekcie powstała grupa aż 30 lektorów. Takie spotkania będą odbywały się co miesiąc. Na pierwszym ks. Paweł podkreślał, jak ważne i zaszczytne jest pełnienie funkcji lektorskiej. I nie chodzi tylko o stronę techniczną – piękne i wyraźne czytanie, ale o wiele ważniejsze jest bycie człowiekiem biblijnym, który na co dzień stara się żyć Słowem Bożym. Ma ono wejść do czytającego lektora przez oczy, umysł i serce, a na koniec trafić na usta. Prowadzący zachęcał do głębokiego przeżywania Ewangelii, cytował ojców Kościoła, którzy też na to zwracali uwagę. Pisali, jak ważny jest szacunek chrześcijanina dla Najświętszego Sakramentu, aby żadna kruszyna nie upadła na ziemię. Tak samo powinniśmy dbać o to, aby żadne słowo z Dobrej Nowiny nie uleciało bez echa. Aby trafiło przez uszy do naszego serca, a w przypadku lektorów przez usta i uszy. Lektor powinien starać się żyć na co dzień, jak człowiek Jezusa, ewangelizować swoją postawą. Nie jest to łatwe, ale można zacząć od codziennej medytacji Pisma Świętego i to nie tylko tekstu na dany dzień, który lektor ma przeczytać. Można uzupełnić to modlitwą do Ducha Świętego czy najdłuższym psalmem – 119 – o Doskonałości Bożego Prawa. Spotkanie zakończyło się modlitwą i kilkoma sprawami organizacyjnymi.