22 września, w środę, rozpoczęliśmy w naszej Parafii czas modlitwy o opiekę i wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki naszej Parafii i Zgromadzenia Sióstr Terezjanek. Jest to dziewięciodniowa Nowenna do św. Teresy. Będziemy ją odmawiać każdego dnia przed wieczorną Mszą świętą. Modlimy się w intencji rodzin naszej Parafii. Prosimy o szczególne wstawiennictwo św. Teresę od Dzieciątka Jezus - naszą trzeciorzędną patronkę. Niech w Dniu jej wspomnienia nie szczędzi Ona nam różanych łask, które obiecała zsyłać na Ziemię po swej śmierci. Ten czas nowenny przygotowuje nas na przyjęcie na nowo św. Teresy w naszej Parafii, które wyrazi się w pięknej chorągwi z Jej wizerunkiem, który wyhaftowały i omodliły siostry karmelitanki ze Spręcowa. Bogu dziękujemy za tyle otwartych i hojnych serc, które podzieliły się funduszami na ten cel, a zwłaszcza za ofiarność mężczyzn z MGR "Nazaret".

Św. Teresko od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, mała wielka Święta, módl się za nami.