W czwartek 21 października 2021r. odbyło się drugie spotkanie lektorów z ich opiekunem ks. Pawłem Kamińskim. Tym razem miało ono miejsce w kaplicy sióstr terezjanek. Spotkanie zaczęło się modlitwą Psalmem 63, następnie ks. Paweł opowiedział co sprzyja dobremu wczytaniu się w Słowo Boże. Najlepiej jest wybrać stałą porę na ten rodzaj spotkania z Bogiem w Jego Słowie, dobrze jest wyznaczyć określony czas – 5 min, 15 min. czy np. pół godziny i trzymać się tych ustaleń. Nie powinno się skracać ani wydłużać tego czasu. Ważne jest też miejsce, w miarę spokojne, nieco odizolowane od naszych domowników. Modlitwy Słowem Bożym należy oczekiwać i wierzyć, że w tym Słowie jest sam Bóg. Po katechezie omówione zostały sprawy organizacyjne, m.in. grudniowy dzień skupienia i coponiedziałkowe rozważania na temat Adoracji. Do grupy dołączyła też nowa osoba – przyszły lektor.