Dobiegły końca spotkania różańcowe dla dzieci. Na ostatnim spotkaniu odbył się konkurs, mianowicie dzieci miały narysować naszą patronkę MB Częstochowską w wizerunku ,,monieckim". Zwyciężczynią okazała się Zuzanna Woźniewska. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w modlitwie różańcowej i konkursie. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami.