Jak co roku 1 I 2  listopada odbywają się procesje na cmentarz. Wierni odmawiają  modlitwę różańcową przy pięciu stacjach polecając zmarłych. Od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za osobę zmarłą (warunki to stan łaski uświęcającej, modlitwa za zmarłych i w intencjach, w których modli się Ojciec Święty). Po Mszy świętej o godz. 12:00 ksiądz proboszcz poświęcił nowe fioletowe chorągwie, które będą używane podczas pogrzebów lub procesji na cmentarz. Po zakończonej procesji księża święcili groby osób, których rodziny o to prosiły. W tym roku modlono się też  pod przewodnictwem ks. Jacka na nowym cmentarzu.