22 listopada odbyło się po Mszy św.  trzecie spotkanie dotyczące Adoracji, które poprowadził ks. Paweł. Mówił o tym, że w czasie Eucharystii czy Adoracji spotykamy żywego Boga i chociaż pozornie nic wielkiego nie dzieje się, Najświętszy Sakrament nie zmienia się materialnie na naszych oczach, a my często tkwimy w postawie nieruchomej, to jednak naprawdę w tym spotkaniu jest wielka moc. Bóg działa, choć tego nie widzimy i nie pojmujemy.  Powinniśmy skupiać na relacji z nim, a nie na przynoszeniu naszych problemów. On i tak wie, jak nam pomóc. I, gdy to zrozumiemy, to w naszym życiu zacznie się wszystko układać. Dla Jezusa dużo ważniejszy jest nie mój problem, ale ja sam. 

link do II katechezy:https://youtu.be/jpMzCEy96JY