20 grudnia ks. Paweł Kamiński powiedział ostatnią katechezę w cyklu na temat Adoracji. Poruszone zostały dwa główne wątki. Pierwszy dotyczył naszego dziękczynienia wobec Boga. Ksiądz zachęcał, aby na początku naszej modlitwy, zwłaszcza adoracyjnej, podziękować za to, że Bóg jest i że nas wysłuchuje. Chcemy widzieć efekty naszych próśb, a może być tak, że one są, ale tak jak to widzi Bóg. On słyszy nasze modlitwy i spełnia je tak, aby były zgodne z Jego wolą i służyły naszemu uświęceniu. Nie zawsze możemy to pojąć, ale bądźmy pewni, że Bóg chce naszego zbawienia, nawet jeżeli wiążę się to z trudami czy cierpieniem. Sam Jezus prosił o odsunięcie "kielicha" cierpienia, ale potem pogodził się z wolą Ojca. Dzięki temu został zrealizowany plan zbawienia ludzkości, a Jezus został uwielbiony ponad wszystko. Drugi wątek dotyczył naszej jedności serc z innymi, którzy się modlą, a zwłaszcza z tymi, którzy przyjmują Jezusa w komunii. Stają się wtedy niejako naszymi "krewnymi". A rodziny się nie wybiera i powinniśmy akceptować także te osoby, których się nie lubi. Zastanówmy się czy możemy przyjąć całą rodzinę ze wszystkimi konsekwencjami dobrymi i złymi. Po katechezie była piękna Adoracja.

link do katechezy:https://youtu.be/bCeOOdWHeaM