W naszej parafii rozpoczęły się Msze święte kolędowe. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, nie odbędzie się tradycyjna kolędowa wizyta duszpasterska. Każdy z Was, moi drodzy, w miesiącu styczniu, bądź w miesiącu lutym, zostanie zaproszony na Mszę świętą do kościoła. W naszej świątyni  pomodlimy się za mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej parafii. Msze święte o potrzebne łaski i bł. Boże w codziennym życiu naszych parafian oraz zdrowie i opiekę Matki Bożej, naszej Patronki, rozpoczęliśmy dzisiaj - 7 stycznia. Spotkania kolędowe w naszym kościele potrwają do 5 lutego. Szczegółowy plan spotkań znajduje się  na stronie internetowej parafii. Jest również umieszczony w gablocie na zewnątrz kościoła. Na poszczególne dni zaproszeni są parafianie, aby wspólnie modlić się i otrzymać Boże błogosławieństwo krzyżem, który na co dzień umieszczony jest na naszym Tabernakulum. Wraz z błogosławieństwem każda rodzina dostanie modlitewnik, aby pomodlić się wraz z najbliższymi w domach oraz wodę święconą do poświęcenia mieszkań.