W tłusty czwartek, po wieczornej Mszy św., a dokładniej o godz. 19.00, rozpoczęło się trzecie spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego na plebanii po kierunkiem ks. Proboszcza Wojciecha Wojtacha. Obecnych było 14 osób. Na początku wszyscy się pomodlili, następnie  skupiono się na  ankietowych odpowiedziach do poszczególnych obszarów. Każdy z nich był omawiany, dodawano też pomysły zgromadzonych. W ten sposób przeanalizowano 5 kolejnych obszarów ankietowych. Wybrany został zespół pracujący nad odpowiedziami do archidiecezjalnej ankiety całej parafii. Przedstawiony został też pomysł podsumowania prac synodalnych wszystkim parafianom w krótkich tekstach z najważniejszymi wnioskami.  Na koniec wszyscy zebrani wysłuchali modlitwy synodalnej przeczytanej przez s. Laurę.