Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku liturgicznego, a rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Mogliśmy adorować Pana Jezusa oddając Mu cześć przez wszystkie te dni. Adoracje w czasie Triduum Paschalnego: w Wielki Czwartek o godz. 21.00 ze wspólnotą Nazaret i o 22.00 z Ruchem Światło – Życie, w Wielki Piątek o 21.00 ze wspólnotą lektorów i o 22.00 z młodzieżą oazową, w Wielką Sobotę o 23.00 z Gloriosą Trinita, od północy do 3.00 nad ranem z młodzieżą oazową i o 5.00 rano z Kołami Żywego Różańca.