Niedziela Miłosierdzia Bożego była w tym roku dniem szczególnym. O godz. 15.00 została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie członkowie Wspólnoty Gloriosa Trinita z Moniek i z Białegostoku uczestniczyli we Mszy św. pięknie oprawianej muzycznie przez członków Wspólnoty. Po zakończonej Eucharystii zostały złożone życzenia imieninowe dla Ks. Wojciecha, a następnie poproszono osoby konsekrowane 6 lat temu dla Wspólnoty o wystąpienie. Wśród nich był też ks. Wojciech. Im także zostały złożone  życzenia dalszych pięknych lat posługi we Wspólnocie i wytrwałości w drodze do świętości. Następnie modlono się Adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie.