Ogłoszenia parafialne  V Niedziela Wielkiego Postu  21 marca 2021 r.

1. Dziś przypada piąta niedziela Wielkiego Postu. Kończymy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Dziękujemy o. Ashenafi za Słowo Boże i modlitwę w naszej wspólnocie parafialnej. Niech dobry Bóg obdarza Ojca rekolekcjonistę swoimi łaskami i błogosławi całemu Zgromadzeniu Matki Bożej Pocieszenia. Wam, moi drodzy, dziękuję za ofiary złożone na tacę, jako podziękowanie za wygłoszone rekolekcje.


2. W tym roku nie odbyły się rekolekcje szkolne. Ufam, że wiele osób młodych skorzystało z rekolekcji internetowych i przystąpiło do spowiedzi w tym tygodniu. Będzie jeszcze możliwość spowiedzi w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed Świętami, w czasie nabożeństw wieczornych.


3. W czwartek, 25 marca, obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia odprawimy Msze Święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. W czasie nabożeństwa wieczornego będzie możliwość rozpoczęcia Duchowej Adopcji. Przypominam, że jest to Dzień Świętości Życia. Na nabożeństwo wieczorne przychodzimy ze świecami.


4. W tym tygodniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej (piątkowe i niedzielne) będą miały trochę inny charakter. W piątek nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.00. Towarzyszyć mu będą obrazy z filmu Pasja. W związku z tym prosimy, aby           w Drodze Krzyżowej uczestniczyły osoby powyżej 14 roku życia. W niedzielę nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15.00 i będzie mu towarzyszył nasz chór Ad Matrem Suam.


5. W salce przy wyjściu głównym z kościoła można nabyć paschałki wielkanocne. Wspieramy dzieła naszej Caritas.


6. Serdecznie dziękuję za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i ołtarza wystawienia.


7. Zapraszam do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia marcowy numer, miesięcznika naszej Archidiecezji, Drogi Miłosierdzia. Znajdziemy go na stolikach za ławkami, w głównej nawie kościoła. Na stolikach znajdziemy również torby Samarytanki. Do torby można włożyć produkty żywnościowe i dostarczyć do punktu Caritas bądź do zakrystii w kościele. W Niedzielę Palmową kończymy naszą Jałmużnę Wielkopostną. Skarbonki składamy do kosza przed ołtarzem.8. W ostatnim tygodniu przed świętami kapłani będą odwiedzać chorych. Proszę zgłaszać osoby potrzebujące wizyty kapłana z Sakramentem Pokuty i Komunią Świętą. Chorych będziemy odwiedzać w Wielki Poniedziałek, 29 marca od godz. 9.00. W razie trudności związanych z pracą zawodową opiekunów osób chorych, jest możliwość uzgodnienia odwiedzin w godzinach popołudniowych.


9. W środę, po Mszy świętej wieczornej, zapraszam na ostatnie spotkanie rekolekcyjne ze wspólnotą Gloriosa Trinita. Piąty temat będzie dotyczył naszych lęków, zwłaszcza lęku przed śmiercią. Wszystkie katechezy rekolekcyjne możemy znaleźć na naszej parafialnej stronie youtube.


10. W dzisiejszą niedzielę kończymy Kurs Przedmałżeński w naszej parafii. Polecamy w naszych modlitwach wszystkich przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa.


11. W poniedziałek, 29 marca, po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.00, do kaplicy św. Kazimierza, na spotkanie zapraszam Radę Parafialną.


12. Życzę Wam, moi drodzy, obfitości łask Bożych w życiu codziennym. Niech Chrystus umacnia Was swoim błogosławieństwem w ciągu tygodnia.