W czwartek, 1 września, inaugurowaliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Msza św. odbyła się o godz. 8.00. Odprawiał ją ks. Karol, muzycznie wspierała schola Gloria pod opieką p. Beaty Grygo. W czasie nabożeństwa była bardzo bogata asysta ministrantów. Życzymy uczniom, nauczycielom, katechetom i rodzicom udanego roku szkolnego i katechetycznego pełnego wielu łask Bożych.