W poniedziałek, 26 września 2022r, po Mszy św. o godz. 18, rozpoczęło się spotkanie lektorów wraz z ich opiekunem, ks. Pawłem Kamińskim w kaplicy u sióstr terezjanek. Na początek wszyscy pomodlili się, potem ksiądz Paweł przeczytał fragmenty z Pisma Świętego, zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Następnie powiedział katechezę do tych słów. Podkreślał też, jak wiele warstw ma Słowo Boże w Biblii, począwszy od warstwy podstawowej do warstwy duchowej. Należy też znać kontekst, aby dobrze zrozumieć Pismo Święte. Czytać słowo przez słowo. Potem ustalone zostały sprawy organizacyjne, uaktualniono dyżury, zapowiedziano rekolekcje i dni skupienia.