1 października obchodziliśmy odpust naszej trzeciorzędnej patronki Św.Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Ten dzień jest też świętem naszych sióstr Terezjanek, za które szczególnie modliliśmy się w czasie Mszy Świętej o godz. 18.00. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Karpiesiuk, proboszcz parafii św. Brata Alberta w Mońkach. Jako parafianie odczuwamy dużą wdzięczność za  obecność sióstr wśród nas, dlatego też złożyliśmy im życzenia wręczając każdej różę. Po zakończonym Nabożeństwie była możliwość oddania czci św. Teresie przez ucałowanie relikwii, które na co dzień są w kaplicy naszych sióstr Terezjanek. Po Mszy św.  z racji pierwszej soboty odprawiliśmy nabożeństwo Fatimskie, a po błogosławieństwie św. Tereska ukazała nam się na chórze i sypała płatki róż.