W niedzielę, 30 października o godz. 10.30 ks. Karol odprawił Mszę świętą, na której zamiast kazania były świadectwa dzieci, które prezentowały sylwetki różnych świętych. Najwięcej było dziewczynek, które przebrały się za św. Maryję, ale były też pokazane inne święte: św. Tereska, św. Barbara, św. Teresa z Kalkuty, św. Maria Magdalena, św. Katarzyna, św. Joanna Beretta Molla i wiele innych. Z kolei wśród chłopców popularnością cieszył się św. Józef, św. Piotr, św. Michał Archanioł, św. Franciszek i inni. Dzieci w nagrodę za pokazanie sylwetki  świętej osoby dostały po batoniku. Mszę św. ubogacała muzycznie schola dziecięca Gloria pod kierunkiem p.Beaty Grygo. Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i dawanie świadectwa.